Kamervragen over “Pin Only” bij gemeente loketten.

Back to Blog
pin-only

Kamervragen over “Pin Only” bij gemeente loketten.

In een uitstel brief van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is af te lezen dat zij extra tijd nodig heeft om de kritische Kamervragen te beantwoorden m.b.t gemeenten dit volledig overgaan op “Pin Only”. Bij “Pin Only” winkels is het alleen mogelijk betalingen te voldoen per PIN. De voornaamste reden hiervoor is dat Pinnen veiliger, sneller en makkelijker is.

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA), het lid Özütok (GroenLinks), de leden Van den Bosch en Van der Linde (VVD) en de leden Van Raak en Leijten (SP) over het toenemend aantal gemeenten dat een pin-only-beleid hanteert niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.1

In verband met de betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen vergt de noodzakelijke afstemming voor de beantwoording van deze Kamervragen meer tijd.

Alleen pinnen bij de gemeente

Uit een recent artikel in de volkskrant is op te maken dat er in diverse gemeenten niet meer met contant geld betaald kan worden. Het afhalen van een rijbewijs of paspoort is hierdoor niet mogelijk ondanks dat cash geld een wettelijk goedgekeurd betaalmiddel is.

Diverse kamerleden hebben vragen gesteld over het beleid m.b.t “pin only“. In oa. de gemeenten Leiden, Tilburg, Geldermalsen, Ommen, Deventer, Grou en Amersfoort is dit al van kracht.

Toegankelijkheid

Gemeenten dragen vaak als hoofdreden aan dat de keuze om over te stappen naar “Pin only” voornamelijk te maken heeft met veiligheid. Het verminderd het risico op diefstal en overvallen en minimaliseert de kans op foutieve aanslagen/kasverschillen. De Nederlandse Bank heeft tegenover de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven deze ontwikkeling onwenselijk te vinden aangezien dit voor kwetsbare groepen in de samenleving voor problemen kan zorgen.

Wettig betaalmiddel

Leden van de kamer konden zich niet vinden in de verklaring .
Zo wilde de VVD weten of zij de mening deelt dat de overheid altijd toegankelijk moet zijn voor elke burger en dus ook alle wettige betaalmiddelen dient te accepteren.

Termijn

Onder normale omstandigheden worden kamervragen schriftelijk binnen drie weken beantwoord. Ondanks dat de termijn al met 3 weken is overschreden heeft de minister nu dus aangeven de langer de tijd nodig te hebben om met een adequaat antwoord te komen.

bron: Pin Accessoires

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Blog